การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Red Flashing Beacon, 10 → 100 V dc, Flexi DIN Mount, LED Bulb, IP56

  5 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  THB2,768.30

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,962.08

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB2,768.30
  RS Stock No.:
  907-6012
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO