การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Patlite SK Series Amber Rotating Beacon, 100→ 240 VAC, Base Mount, LED Bulb, IP23

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB6,752.92

  (exc. VAT)

  THB7,225.62

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB6,752.92
  RS Stock No.:
  215-4754
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  SKH-M2T-Y
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Patlite