การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Datalogic Holder

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  THB794.08

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB849.67

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB794.08
  RS Stock No.:
  283-5352
  Distrelec หมายเลขบทความ:
  302-32-371
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  11-0360
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Datalogic

  COO (Country of Origin):
  VN