การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Arduino Uno Rev 4 WiFi

  Arduino
  RS Stock No.:
  266-2937
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ABX00087
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Arduino
  N
  ดู Arduino ทั้งหมด
  สินค้าหมดชั่วคราว (Temporarily out of stock) - จะเป็นแบ๊คออเดอร์จัดส่ง (back order for despatch) 29/11/2023, จัดส่งภายใน (delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB982.04

  (exc. VAT)

  THB1,050.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB982.04
  5 - 9THB972.08
  10 +THB965.85
  RS Stock No.:
  266-2937
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ABX00087
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Arduino

  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  IT

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Introducing the latest additions to the esteemed Arduino UNO family, the Arduino UNO R4 range. Building upon the beloved features of the UNO family, the UNO R4 range boasts a potent 32-bit microcontroller and remarkable new functionalities, making it an exceptional prototyping tool suitable for beginners and experienced electronics enthusiasts alike. This particular variant is the UNO R4 WiFi.

  What sets the Arduino UNO R4 WiFi apart and makes it truly remarkable?


  The Arduino UNO line is renowned for its user-friendly, robust, and accessible platform, and with the UNO R4 WiFi, it raises the bar even higher, establishing a new standard for prototyping and learning tools. Featuring a 32-bit microprocessor with increased memory, connectors, and connectivity options compared to previous generations, coupled with WiFi and Bluetooth Low Energy capabilities, a fully-addressable LED Matrix, Qwiic I2C connector, real-time clock (RTC), and diagnostics for runtime errors, the UNO R4 WiFi is the ideal solution for all your prototyping requirements.

  Impressive New Features: The UNO R4 WiFi introduces a host of remarkable peripherals, including a 12-bit digital-to-analog converter (DAC), Controller Area Network (CAN) BUS, operational amplifier (OP AMP), and Serial Wire Debug (SWD) port. These additions unlock a realm of new possibilities, allowing makers to create innovative solutions and advanced projects.

  Seamless Wireless Connectivity: With the UNO R4 WiFi, you can effortlessly embark on IoT projects. Equipped with the remarkable ESP32-S3-MINI coprocessor that enhances the capabilities of the RA4M1 microcontroller, the UNO R4 WiFi enables easy connection to the internet through its built-in WiFi and Bluetooth Low Energy functionality.

  Onboard LED Matrix: The UNO R4 WiFi features a vibrant 96-dot LED matrix, perfectly suited for creative projects involving animations or visualizing sensor data without the need for additional hardware.

  Qwiic I2C Connector: Including an industry-standard Qwiic I2C connector, the UNO R4 WiFi facilitates rapid prototyping. Not only that, it enables compatibility with a wide range of modules that can be connected via I2C, significantly expanding the capabilities of the UNO R4 and allowing for the effortless creation of customized projects.

  Diagnostics for Runtime Errors: The UNO R4 WiFi incorporates a built-in error detection mechanism that alerts you to any operations that could potentially cause the board to crash. This ensures you can develop your solutions with peace of mind and minimize the risk of issues.

  Backward Compatibility: UNO R4 maintains the same pinout and 5V operating voltage as the UNO R3, enabling easy migration of existing shields or projects to the UNO R4.

  Ample Memory and Enhanced Clock Speed: With 16 times more memory and a clock speed three times faster, the UNO R4 Minima excels at precise calculations and effortlessly handles complex projects.

  Reliable and Robust Device: UNO R4 boards incorporate several protective features, such as overcurrent protection on the pins of the RA4M1, and the circuitry is designed to prevent wiring errors, reducing the risk of board damage. Furthermore, the board can be powered up to 24V.

  Efficient Debugging: The UNO R4 Minima boasts an onboard SWD port, offering a straightforward and reliable method for debugging any issues by simply connecting a third-party debugging probe.

  Technical specifications


  MCU: R7FA4M1AB3CFM#AA0 (Arm cortex M4)

  Memory: 256KB Flash / 32KB SRAM

  Operating Voltage: 5V

  Input Voltage 6-24V

  Clock Speed: 48 MHz

  Programming Port: USB-C

  WiFi/BLE: ESP32-S3-MINI

  LED Matrix: 12x8 (96 red LEDs)

  Additional Connections: Qwiic Connector, OFF Pin, VRTC Pin

  Digital Pins: 14

  PWM: 6

  ADC: 6

  DAC: 1 (12 bit)

  SPI: 1

  I2C: 1

  CAN: 1


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Product NameUno Rev 4 WiFi
  Kit ClassificationArduino Board
  Processor Part NumberRA4M1
  สินค้าหมดชั่วคราว (Temporarily out of stock) - จะเป็นแบ๊คออเดอร์จัดส่ง (back order for despatch) 29/11/2023, จัดส่งภายใน (delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB982.04

  (exc. VAT)

  THB1,050.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB982.04
  5 - 9THB972.08
  10 +THB965.85