การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics Dynamic NFC tag expansion board, Arduino Compatible Kit

  RS Stock No.:
  917-3788
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  X-NUCLEO-NFC02A1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  STMicroelectronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  27 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB490.53

  (exc. VAT)

  THB524.87

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB490.53
  RS Stock No.:
  917-3788
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  X-NUCLEO-NFC02A1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  X-NUCLEO-NFC02A1 Dynamic NFC Tag Expansion Board


  The X-NUCLEO-NFC02A1 board contains the M24LR04E-R, a dynamic NFC/RFID Tag IC with a dual-interface EEPROM. It features an I²C interface.


  Operated either from an external power supply or directly powered by the received carrier electromagnetic field
  M24LR04E-R is 4KB EEPROM organized as 512 x 8 bits in the I²C mode and as 128 x 32 bits in RF mode
  Up to 4kbit memory with NDEF support
  13.56MHz double layer inductive antenna etched on the PCB, 31 x 30 mm
  Compatible with STM32 Nucleo boards
  Equipped with Arduino UNO R3 connector
  Self powered or powered through the Arduino UNO R3 connectors
  Energy Harvesting mode
  3 x User LEDs  Near field communication (NFC) - STMicroelectronics


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Product NameDynamic NFC tag expansion board
  Kit ClassificationExpansion Board
  27 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB490.53

  (exc. VAT)

  THB524.87

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB490.53