การค้าหาล่าสุด / Recently searched
  Water Treatment

  น้ำและการบำบัดน้ำมีความสำคัญต่อระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?

  อุตสาหกรรมการผลิตแต่ละประเภทใช้น้ำต่างกัน คุณภาพของน้ำที่ใช้จึงแตกต่างกัน แหล่งน้ำมีอยู่ 2 แหล่ง คือ แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน คุณภาพของน้ำที่ได้จากทั้งสองแหล่งจะแตกต่างกัน เช่นเดียวกับสารละลายที่ปนเปื้อนในน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ

  “น้ำ” ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการสาธารณูปโภคจะต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานเพราะบางโรงงานสามารถใช้น้ำที่มีคุณภาพเดียวกันได้ แต่น้ำคุณภาพสูงไม่ได้ส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตเสมอไป เพราะการคัดเลือกคุณภาพน้ำต้องพิจารณาจากอุตสาหกรรมการผลิตว่าเหมาะกับคุณภาพน้ำระดับใด เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ต้องการน้ำคุณภาพสูง เช่น การผลิต “Ultra Pure Water”

  ของเสียที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากโรงงานส่วนใหญ่เป็นไขมัน ซึ่งจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ‘Dissolve Air Flotation’ เพื่อแยกไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ กระบวนการบำบัดน้ำมีหลายกระบวนการขึ้นอยู่กับการแยกสารปนเปื้อนออกจากน้ำ โดยทั่วไป กระบวนการบำบัดน้ำแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การบำบัดน้ำทางกายภาพ การบำบัดน้ำทางชีวภาพ และการบำบัดน้ำทางเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการแยกสารปนเปื้อนต่างๆ

  ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ดอมนิค ฮันเตอร์นำเสนอระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ 3 ระบบ:

  • เครื่องผลิตโอโซนใช้ในการฆ่าเชื้อและป้องกันตะกรัน ตะไคร่น้ำ ที่เกิดขึ้นในระบบน้ำหล่อเย็น ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่จะเปลี่ยนรูปของแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งทำให้เกิดตะกรันเกาะตามท่อกลายเป็นออกไซด์ของตะกอนที่ลอยอยู่ จึงทำให้ไม่มีตะกรันมาเคลือบอ่างล้างท่อ ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากต้นทุนการผลิตเครื่องผลิตโอโซนยังสูงอยู่ ดอมนิค ฮันเตอร์-RL เรามีเครื่องฆ่าเชื้ออย่างเป็นระบบ
  • RO Membrane ของ LG Chem เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Thin Film Nanocomposite (TFN) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและทำให้น้ำจากแหล่งต่างๆ เป็นน้ำบริสุทธิ์ LG Chem ได้พัฒนาเมมเบรน RO ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลไปจนถึงการทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  • UV ของ Hanovia เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ‘Ultra Violet’ สำหรับการฆ่าเชื้อและลดการใช้สารเคมีในน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การฆ่าเชื้อในน้ำไปจนถึงกระบวนการขั้นสูง เช่น การกำจัดคลอรีนและการกำจัดโอโซน Hanovia ได้ออกแบบและพัฒนาระบบรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ ตอบสนองการใช้งานเฉพาะ ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาระหว่างประเทศ (FDA)

  คุณค่าและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้สินค้าและบริการของดอมนิค ฮันเตอร์

  ลูกค้าหลายท่านอาจมองที่ราคาเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วเรื่องของบริการหลังการขายที่ติดตั้งไปแล้วต่างหากที่สำคัญ เช่นใช้เมมเบรน RO ของ LG ที่แพงกว่า แต่ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นหากเทียบกับผลที่ได้รับจึงมีมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงกว่าทั่วไป หรือ หากโรงงานใดมีระบบการจัดการน้ำอยู่แล้ว หรือหากต้องการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของดอมนิค ฮันเตอร์ ก็สามารถดัดแปลงได้ ทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าระบบของโรงงานใช้อุปกรณ์อะไรอยู่แล้วและเราสามารถปรับปรุงอุปกรณ์ใดให้ลูกค้าประหยัดพลังงานและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

  ดอมนิค ฮันเตอร์ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทุกจุด กรณีลูกค้ามีปัญหาสามารถติดต่อกลับได้ เพียงแจ้งให้เราทราบว่าน้ำของลูกค้าเป็นอย่างไร ลูกค้าต้องการคุณภาพน้ำแบบไหน? เราจัดการได้ทุกเรื่อง

  ผลิตภัณฑ์แนะนำ (Featured Products)

  LG Water Sloutions

  LG Water Sloutions

  LG Chem (โซลูชั่นระบบบำบัดน้ำ) เมมเบรนระบบ Reverse Osmosis (RO) สำหรับน้ำกร่อย LG BWRO ซึ่งทั้งหมดรวมเข้ากับเทคโนโลยีฟิล์มบางนาโนคอมโพสิท (TFN) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นำเสนอในการกำหนดค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่พอดีกับโรงงาน RO ที่มีอยู่หรือใหม่ได้อย่างง่ายดาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  Hanovia

  Hanovia

  ผู้นำด้านเทคโนโลยี ‘Ultra Violet’ สำหรับการฆ่าเชื้อและลดการใช้สารเคมีในน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การฆ่าเชื้อในน้ำไปจนถึงกระบวนการขั้นสูง เช่น การกำจัดคลอรีนและการกำจัดโอโซน Hanovia ตามมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาระหว่างประเทศ (FDA)

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  สนใจสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  กรุณาติดต่อ Account Manager ของท่าน

  หรือ อีเมล mktg@dhrlt.com Hotline: 064-159-0479