การค้าหาล่าสุด / Recently searched
   • เผยแพร่เมื่อ 23 ม.ค. 2567
   • แก้ไขครั้งล่าสุด 19 ก.พ. 2567
  • 1 นาที

  เกจวัดแรงดันไฮดรอลิค สำหรับงานอุตสาหกรรม

  มารู้จักเกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ใช้วัดความดันของก๊าซและของเหลวทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรม โดย RS ผู้นำด้านจัดจำหน่ายเกจวัดแรงดันมานานกว่า 84 ปี

  RS marketing banner

  เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) คือ อุปกรณ์จำเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับการวัด อ่านค่า หรือควบคุมแรงดันของก๊าซและของเหลวทุกชนิด ที่ไหลอยู่ภายในกระบวนการผลิตหรือท่อที่เราต้องการวัด ซึ่งในปัจจุบัน การจำหน่ายเกจวัดแรงดันลม หรือ เกจวัดสุญญากาศ จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล ซึ่งทั้งสองแบบ ก็มีข้อดีที่เหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนี้

  1. เกจวัดแรงดันแบบแอนะล็อก : เป็นรูปแบบการวัดแบบเข็มที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาให้ยุ่งยาก โดยมีทั้งแบบไม่เติมน้ำมัน ซึ่งที่มีราคาถูก แต่ไม่สามารถอ่านค่าที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงได้ กับรูปแบบเติมน้ำมัน ซึ่งมีน้ำมันอยู่ภายในที่จะช่วยลดการสั่นของเข็ม ทำให้อ่านค่าได้แม้มีการสั่นสะเทือนสูง และมีราคาสูงกว่าแบบไม่มีน้ำมัน

  2. เกจวัดแรงดันแบบดิจิทัล : เป็นรูปแบบที่สามารถอ่านค่าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีราคาสูงกว่าแบบแอนะล็อก ซึ่งในบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการอ่านค่าระยะไกลได้ เหมาะกับงานที่ต้องการค่าความแม่นยำสูง

  Pressure Gauge มีกี่แบบ

  General Pressure Gauge

  อุปกรณ์ใช้สำหรับวัดและแสดงค่าแรงดันของของเหลวหรือก๊าซ ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน เช่น การวัดแรงดันในระบบท่อ การวัดแรงดันในถังหรือภาชนะ การวัดแรงดันในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร การวัดแรงดันในยางรถยนต์ เป็นต้น

  Vacuum Gauge

  อุปกรณ์ใช้สำหรับวัดและแสดงค่าความเป็นสุญญากาศที่มีแรงดันต่ำ ช่วงติดลบ หรือสุญญากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การวัดความว่างเปล่าในระบบสุญญากาศ การวัดสุญญากาศในภาชนะหรืออุปกรณ์ การวัดสุญญากาศในกระบวนการผลิต การวัดสุญญากาศอุปกรณ์ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  Compound Gauge

  เกจวัดแรงดันแบบผสมที่สามารถวัดได้ทั้งแรงดันบวกและแรงดันลบ และค่าความเป็นสุญญากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิต วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ การวัดแรงดันในระบบท่อ การวัดแรงดันในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร การวัดแรงดันสุญญากาศในระบบสุญญากาศ หรือการวัดแรงดันในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

  การอ่านค่าเกจวัดแรงดัน

  การอ่านค่าเกจวัดแรงดัน เป็นเรื่องสำคัญในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้อ่านค่าสามารถควบคุมค่าแรงดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ดังนั้น การเข้าใจในหน่วยวัดค่าแรงดัน และหลักในการอ่านที่ถูกต้อง จะได้ผลลัพธ์ค่าแรงดันที่ถูกต้องอีกด้วย

  หน่วยวัดค่าแรงดันที่นิยมใช้

  • Bar บาร์ (ระบบ SI)
  • Kgf/cm2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ระบบแมติก) คนไทยเรานิยมเรียกว่า กิโล เฉยๆ
  • PSI ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ระบบอังกฤษ)
  • mmg มิลลิเมตรปรอท
  • atm ค่าความดันอากาศมาตรฐาน
  • Pa (pascal ระบบแมติก) ส่วนใหญ่จะพบเป็น kPa (กิโลปาสกาล) หรือ MPa (เมกะปาสกาล)

  หลักในการอ่านค่าเกจวัดแรงดัน

  1. ตรวจสอบจุดที่ต้องการอ่านค่าให้ถูกต้อง
  2. ให้ระดับสายตาของผู้อ่านอยู่ในระดับเดียวกับหน้าปัดของเกจวัด เพื่อป้องกันค่าที่คลาดเคลื่อน
  3. เลือกหน่วยที่ต้องการอ่านค่าให้ชัดเจน และดูเข็มให้ตรงกับหน่วยที่ต้องการอ่าน เพราะในบางเกจสามารถแสดงผลได้มากกว่า 1 ค่า

  ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเกจวัดแรงดัน

  เกจวัดแรงดัน เป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น การเลือกซื้อเกจวัดแรงดันที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • ประเภทของเกจวัดแรงดัน : เกจวัดแรงดันมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกจากรูปแบบการแสดงผลได้ เช่น เกจวัดแรงดันแบบแอนะล็อก เกจวัดแรงดันแบบดิจิทัล หรือเกจวัดแรงดันแบบผสม
  • ย่านการวัด : ช่วงความดันสูงสุดและต่ำสุดที่สามารถวัดได้ ซึ่งการเลือกเกจที่มีย่านการวัดที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด
  • ความแม่นยำ : การเลือกเกจวัดแรงดันที่มีความแม่นยำสูงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • สภาพแวดล้อมการทำงาน : สภาพแวดล้อมการทำงานของเกจวัดแรงดัน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสั่นสะเทือน การเลือกเกจวัดแรงดันที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์
  • ปัจจัยอื่น ๆ : เช่น วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือนและหน้าปัดของเกจวัดแรงดัน ล้วนส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ รวมถึงการมีฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ เช่น การเตือนความผิดปกติ การบันทึกข้อมูล การเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ ระบบล็อกด้วยรหัสพิเศษ มีการป้องกันการสั่นสะเทือน เป็นต้น ช่วยให้เกจวัดแรงดันสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเกจวัดแรงดัน เช่น ยี่ห้อและราคา ซึ่งการเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ได้มาตรฐาน และผ่านการยอมรับจะช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเกจวัดแรงดันได้ รวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาเหมาะสมจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

  ข้อควรระวังในการติดตั้งเกจวัดแรงดัน

  • ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม : ตำแหน่งการติดตั้งเกจวัดแรงดันมีความสำคัญต่อความแม่นยำในการวัด ไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน โค้งงอ หรือลาดเอียง
  • หลีกเลี่ยงการกระแทก หรือตกหล่น : เกจวัดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่เปราะบาง ไม่ควรกระแทก หรือตกหล่น เพราะอาจทำให้เกจวัดแรงดันเสียหายได้
  • ตรวจสอบความแม่นยำเป็นประจำ : ควรหมั่นตรวจสอบความแม่นยำของเกจวัดแรงดันเป็นประจำทุก ๆ 3, 6, 12 เดือน โดยเฉพาะการเลือกใช้ในงานสำคัญ
  • หลีกเลี่ยงการวัดแรงดันเกินกว่าย่านการวัดของเกจ : การวัดแรงดันเกินกว่าย่านการวัดของเกจอาจทำให้เกจเกิดเสียหายได้
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง : ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณกลางแจ้ง โดนแดดและโดนฝนเป็นประจำ
  • ทำความสะอาดเป็นประจำ : ทำความสะอาดเกจด้วยผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบน้ำมันที่อาจทำให้เกจวัดแรงดันทำงานไม่ถูกต้อง

  ข้อควรระวังเพิ่มเติมในการใช้งานอุปกรณ์วัดแรงดันแบบแอนะล็อก

  • ห้ามใช้เกจวัดแรงดันที่เข็มวัดค้าง : ปัญหาเข็มวัดค้างอาจเกิดจากของเหลวหรือก๊าซรั่วซึม หรือเกจวัดแรงดันเสียหาย ควรหยุดการใช้งานและส่งซ่อมทันที
  • ห้ามใช้เกจวัดแรงดันที่น้ำมันในท่อ Bourdon แห้ง : น้ำมันในท่อ Bourdon ทำหน้าที่หล่อลื่นและป้องกันสนิม หากน้ำมันในท่อ Bourdon แห้ง อาจทำให้เกจเสียหายได้

  ข้อควรระวังเพิ่มเติมในการใช้งานอุปกรณ์วัดแรงดันแบบดิจิทัล

  • ห้ามใช้เกจวัดแรงดันที่หน้าจอแสดงผลไม่ชัดเจน : หน้าจอแสดงผลไม่ชัดเจนอาจเกิดจากความผิดปกติของเกจหรือแหล่งจ่ายไฟ ควรหยุดการใช้งานและส่งซ่อมทันที
  • ห้ามใช้เกจวัดแรงดันที่แบตเตอรี่หมด : แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเกจวัดแรงดัน หากแบตเตอรี่หมด อาจทำให้เกจวัดแรงดันไม่ทำงานได้

  ยกระดับการทำงานด้วยอุปกรณ์เกจวัดแรงดันคุณภาพสูง

  เกจวัดแรงดัน เกจวัดสุญญากาศ เครื่องมือแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สำหรับวัดความดันหรือสุญญากาศภายในระบบพลังงาน สามารถนำไปติดตั้งที่จุดใดก็ได้ภายในเครื่องจักรที่ต้องการวัดแรงดัน เพื่อทำการตรวจสอบแรงดันภายในระบบ และช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  ที่ RS เรานำเข้าและจัดจำหน่ายเกจวัดแรงดัน เกจวัดสุญญากาศ  เกจวัดแรงดันไฮดรอลิค สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองในระดับสากล สามารถเลือกซื้อได้ครบครันที่ RS

  General Pressure Gauge

  General Pressure Gauge

  RS PRO Bottom Entry Pressure Gauge 0bar

  ตัวอย่าง General Pressure Gauge

  RS PRO G 1/2 Bottom Entry Pressure Gauge 1bar

   General Pressure Gauge

  RS PRO G 3/8 Bottom Entry Pressure Gauge 100psi, 0psi min.

  General Pressure Gauge

  Fluke G 1/4 Digital Pressure Gauge 340bar, Fluke-700G30, RS232, -0.97bar min.

  Vacuum Gauge

  ตัวอย่าง Vacuum Gauge

  RS PRO BSP 1/4 Back Entry Vacuum Gauge 0bar, -1bar min.

  ตัวอย่าง Vacuum Gauge

  RS PRO Back Entry Vacuum Gauge 0bar, -1bar min.

  RS ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

  RS เราเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชันอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดูแลลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลกกว่า 84 ปี ด้วยสินค้าคุณภาพสูง และการให้บริการอย่างมืออาชีพ จึงมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์เกจวัดแรงดันของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเลือกซื้อสินค้ากว่า 700,000 รายการของเราได้ตลอด 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย