การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Baumer Photoelectric Sensors

  ซื้อโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor) ราคาถูก

  โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์คืออะไร ?

  Photoelectric Sensor หรือเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง คือเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระยะทาง การมีอยู่หรือไม่มีของวัตถุทางกายภาพ โดยอาศัยหลักการเปล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปเป็นลำแสง เมื่อคลื่นแสงไปกระทบวัตถุ สัญญาณที่สะท้อนกลับมาจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเซนเซอร์จะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ด้วยการอาศัยอุปกรณ์ภายในที่สำคัญ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ Emitter ทำหน้าที่เปล่งแสง และ Receiver ทำหน้าที่รับแสง ซึ่งเราสามารถแบ่ง Photoelectric Sensor ออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เซนเซอร์แบบทะลุผ่าน เซนเซอร์แบบสะท้อนกลับ และเซนเซอร์แบบกระจาย โดยแต่ละแบบก็จะมีระบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

  โดยทั่วไป เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงทั้ง 3 ประเภทนั้น จะมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกัน คือการตรวจสอบการมีอยู่หรือไม่อยู่ของวัตถุ และการวัดระยะทางไปยังวัตถุ

  ประเภทของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง

  อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบใช้แสงแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่ แบบทะลุผ่าน แบบสะท้อนกลับ และแบบกระจาย ซึ่งทุกแบบก็มีฟังก์ชันพื้นฐานคล้ายกัน แต่ยังมีรายละเอียดแยกย่อยลงไปอีกหลายอย่าง โดยเซนเซอร์แต่ละประเภทมีรายละเอียดน่ารู้ ดังนี้

  Through Beam Sensor (เซนเซอร์แบบทะลุผ่าน)

  เซนเซอร์แบบทะลุผ่าน มีระบบการทำงานแยกเป็น 2 ส่วน โดยตัวเครื่องส่วนหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณ และอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณ ซึ่งตัวส่งสัญญาณจะทำหน้าที่ปล่อยลำแสงไปยังตัวรับสัญญาณอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีวัตถุใด ๆ เคลื่อนที่ตัดผ่านลำแสง สัญญาณระหว่างตัวส่งและตัวรับจะถูกตัดออก ส่งผลให้ตัวรับสัญญาณส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยัง Output เหมาะกับการตรวจจับวัตถุจากระยะไกล สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสีอะไร หรือเคลื่อนที่ในองศาใดก็ตาม

  Retro Reflective Sensor (เซนเซอร์แบบสะท้อนกลับ)

  เซนเซอร์ตรวจวัดแบบสะท้อนกลับ หรือเรียกอีกอย่างว่าแบบ Retro Reflective แตกต่างจากเซนเซอร์แบบทะลุผ่าน ตรงที่มีทั้งตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน โดยในการทำงานของเซนเซอร์ประเภทนี้ จำเป็นต้องมีแผ่นสะท้อนแสงติดตั้งไว้ที่ฝั่งตรงข้ามของเซนเซอร์ด้วย ส่วนหลักการทำงานนั้น ตัวส่งสัญญาณจะปล่อยลำแสงออกไป และกระทบกับแผ่นสะท้อนแสง แต่เมื่อมีวัตถุใด ๆ เคลื่อนที่ผ่านหรือตัดผ่านลำแสง สัญญาณที่สะท้อนกลับไปยังตัวรับสัญญาณจะถูกตัดออก ส่งผลให้เซนเซอร์ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกไปตามที่ตั้งค่าไว้ แต่การใช้เซนเซอร์ประเภทนี้ จะต้องระวังในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านมีความสามารถในการสะท้อนแสงสูง เช่น อะลูมิเนียม หากอยากให้เซนเซอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรใช้เซนเซอร์ที่มีฟิลเตอร์กรองแสงโพลาไรซ์ เพื่อให้เซนเซอร์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแสงสะท้อนจากวัตถุและแสงสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงได้

  Diffuse Sensor (เซนเซอร์แบบกระจาย)

  ข้อดีของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสงแบบกระจาย คือสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าเซนเซอร์แบบอื่น ๆ เนื่องจากใช้ตัวเครื่องเพียงแค่ตัวเดียว ซึ่งในตัวเครื่องจะมีทั้งตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณติดตั้งอยู่ ส่วนหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบกระจายนั้น จะอาศัยการสะท้อนแสงจากวัตถุเป้าหมายภายในระยะตรวจจับที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยตัวส่งสัญญาณจะปล่อยลำแสงอย่างต่อเนื่อง เมื่อลำแสงกระทบกับวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่าน แสงจะกระจายออกไปรอบทิศทาง และมีแสงบางส่วนที่สะท้อนกลับเข้าสู่ตัวรับสัญญาณ หากตัวรับสัญญาณได้รับแสงสะท้อนกลับ เซนเซอร์ก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าออกไปยัง Output นั่นเอง

  นอกจากนี้ เซนเซอร์แบบกระจายบางรุ่นยังมีฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่า ‘แบบตัดสัญญาณรบกวนพื้นหลัง’ มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระยะตรวจจับได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

  การประยุกต์ใช้ Photoelectric Sensor

  เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบโฟโตอิเล็กทริกไม่เพียงแต่ใช้งานได้ง่าย ติดตั้งสะดวกเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น

  • อุตสาหกรรมอาหาร ใช้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร การบรรจุ และการนับจำนวนสินค้า
  • อุตสาหกรรมยา ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของยาบนสายพาน การนับเม็ดยา และการตรวจสอบระดับของเหลว
  • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของฟิล์มพลาสติก และการปิดฝาผลิตภัณฑ์
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ตรวจจับชิ้นส่วนรถยนต์ ควบคุมการพ่นสี และตรวจสอบการเคลื่อนที่
  • ประตูและประตูรั้ว ใช้ตรวจจับการเปิด-ปิดประตู รวมถึงการนับจำนวนคนและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก

  RS จำหน่ายโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ ราคาถูก และราคาส่ง

  หากคุณกำลังมองหาเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ หรือ Photoelectric Sensor ราคาถูกที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ สามารถเลือกซื้อได้ที่ RS เราจำหน่ายเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุคุณภาพสูงหลากหลายรุ่น พร้อมบริการจัดส่งรวดเร็วทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชม. หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย

  1 จาก 1
  ผลลัพธ์ต่อหน้า