การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Temperature Controllers

  ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ตั้งค่าได้แม่นยำ ฟังก์ชันครบถ้วน

  Temperature Controller หรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิ คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติม โดย Temperature Controller มีหลักการทำงานง่าย ๆ จากการอาศัยค่าตัวแปลกระบวนการ (Process Variable) ซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิ ณ ช่วงเวลานั้น จากนั้นเครื่องจึงนำค่าที่วัดได้ไปเปรียเทียบกับค่าที่ต้องการ (Set Point) แล้วเครื่องควบคุมอุณหภูมิก็จะนำค่าเบี่ยงเบนหรือส่วนต่างของอุณหภูมิที่วัดได้ มาใช้ในการตัดสินใจว่าจะต้องทำความร้อนหรือความเย็นเพิ่ม เพื่อให้อุณหภูมิกลับไปสู่ตัวเลขที่ต้องการ

  ส่วนสัญญาณควบคุม (Manipulated Signal) นั้น หมายถึงค่าเอาต์พุตที่ได้จากตัวควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะส่งต่อไปยังตัวทำความร้อนหรือความเย็นที่เชื่อมต่อระบบเข้ากับตัวควบคุมอุณหภูมิไว้ กล่าวคือ ตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามต้องการ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และคงสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอนั่นเอง

  ประเภทของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ มีอะไรบ้าง ?

  สำหรับประเภทของตัวควบคุมอุณหภูมินั้น สามารถจำแนกตามระบบควบคุมการทำงานได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิทัล และตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดสำคัญและคุณสมบัติเด่น ดังนี้

  1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแอนะล็อก (Analog Temperature Controller)

  เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดั้งเดิม ใช้งานง่าย ถือเป็นประเภทที่มีราคาถูกที่สุด แสดงผลด้วยหน้าปัดแบบเข็ม ทำงานโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานด้วยระบบเปิด-ปิด แต่ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างจำกัด จึงอาจปรับตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ละเอียดเท่าแบบดิจิทัลหรือแบบ PID อีกทั้งความแม่นยำก็น้อยกว่าด้วย

  2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล (Digital Temperature Controller)

  เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิทัล เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิที่ทำงานด้วยระบบดิจิทัล โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยด้วยกัน คือ DTC-A และ DTC-T

  • ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิทัล DTC-A ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความร้อนอย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์ภายนอกมาช่วยควบคุม สามารถปรับอุณหภูมิตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ได้ ตัวควบคุมนี้สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและเวลาที่ตั้งไว้ได้ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่นประเภทต่าง ๆ
  • ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิทัล DTC-T เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) จุดเด่นของตัวควบคุมอุณหภูมิประเภทนี้ คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนต่ำและมีเอาต์พุตแรงดันต่ำ มาพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับปรับตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาที่ละเอียดและยืดหยุ่น ตัวควบคุมนี้สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและเวลาที่ตั้งไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบวงจรเพิ่มเติมหรือใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ เช่นกัน และยังมีฟังก์ชันปรับระดับกำลังไฟ 4 ระดับ คือ 100%, 75%, 50% และ 25%

  3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ PID (PID Temperature Controller)

  ตัวควบคุมแบบ PID หรือมีชื่อเต็มว่า Proportional Integral Derivative เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณสัญญาณควบคุม เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตามค่าที่ต้องการ ถือเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ และมีความเสถียรสูง รักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ดี สามารถปรับแต่งตัวแปรให้เหมาะกับการใช้งานได้สะดวก เปรียบเสมือนกับสมองของระบบควบคุมอุณหภูมิเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานร่วมกับเตาอบ ซึ่งตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ PID จะทำหน้าที่วัดอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ภายในเตาอบ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการใช้งาน

  การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

  นอกเหนือจากตัวควบคุมอุณหภูมิทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวถึงข้างต้น ในท้องตลาดยังมีตัวควบคุมอื่น ๆ ให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย ได้แก่ ตัวควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็กแบบ DTC-S และแบบ DTC-N สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม และที่พักอาศัย ส่วนฟังก์ชันการทำงานก็ใกล้เคียงกัน คือการวัดและควบคุมระดับอุณหภูมิเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่ตัวควบคุมอุณหภูมิมักใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงงานแปรรูป และศูนย์วิจัย

  นอกจากนี้ ยังนิยมใช้งานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เห็นได้ชัดว่าฟังก์ชันของอุปกรณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

  RS จำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิคุณภาพสูง ราคาเข้าถึงได้

  สำหรับผู้ที่กำลังต้องการซื้อ Temperature Controller หรือมองหาตัวแทนจำหน่าย Temperature Controller ที่เชื่อถือได้ มีสินค้าให้เลือกครอบคลุม ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ 220V, 230V, 240V หรือแบบอื่น ๆ สามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชม. หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย

  1 จาก 1
  ผลลัพธ์ต่อหน้า