การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  XinaBox SHA-256 Module

  RS Stock No.:
  174-3683
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AH01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  XinaBox
  ดูหมวดหมู่นี้
  84 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB356.44

  (exc. VAT)

  THB381.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB356.44
  RS Stock No.:
  174-3683
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AH01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  xChip Boards


  xChips are a rapid electronics development ecosystem to help reduce development time and simplify making custom products as well as aiding learning. Without soldering, wiring, breadboarding, or hardware knowledge you can assemble a circuit in minutes, and concentrate on coding.

  xChips are compatible with the platform you want to use and bridges are available for the most popular pltatforms; Raspberry Pi, Minnowboard, Beaglebone, Micro:bit, Pixhawk and 96 boards. Rather than bridging to Ardunio, we offer compatible cores for Arduino Uno, the CC01, and for Arduino Zero, the CC03.

  xChips utilise I2C, and due to this bus architecture, unlimited expansion of circuits is possible. Limitations of I2C addresses have been negated by development multiplexers.

  Because of its simple connection method, it is easy to build quickly - for prototyping and small product runs

  xChips connect to each other using an xBus connector, available from RS 174-4977.

  Some xChips need an xPDI connector (RS 174-4974) to connect to programming interfaces, such as the IP02 or IP03.


  AH01 – SHA-256 Hardware Encryption (ATECC508A/ATECC508)


  This xChip is a core encryption module which forms part of the Crypto module range, running a security algorithm based on SHA-256.

  This xChip includes the ATECC508A from Atmel, which is a secure CryptoAuthentication device. It is equipped with an EEPROM array that can be used for storing of up to 16 key, certificates, consumption logging, security configurations and other types of secure data. Access to the various sections of memory can be restricted in several different ways and then the configuration can be locked permanently, to prevent changes.

  The ATECC508A features a wide array of defense mechanisms specifically designed to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device and the system. Hardware restrictions on the ways in which keys are used or generated provide further defense against certain styles of attack.

  Access to the device is made through a standard I²C interface at speeds of up to 1 Mb/s.


  Product Features


  ● Cryptographic co-processor with secure hardware-based key storage
  ● SHA-256 hash algorithm with HMAC option
  ● 256-bit key length
  ● Storage for up to 16 keys
  ● Guaranteed unique 72-bit serial number


  Applications


  ● IoT node security and ID
  ● Secure download and boot
  ● Ecosystem control
  ● Message security
  ● Anti-cloning


  Product Specifications


  ● Performs high-speed Public Key (PKI) algorithms:
  - ECDSA: FIPS186-3 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
  - ECDH: FIPS SP800-56A Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm
  ● NIST standard P256 elliptic curve support
  ● Host and client operations
  ● Two high-endurance monotonic counters
  ● Internal high-quality FPS Random Number Generator (RNG)
  ● 10 Kb EEPROM memory for keys, certificates, and data
  ● Operating temperature range: -40ºC to 85ºC
  ● <150 nA sleep current  Xinabox Modular Prototyping Boards


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Kit NameSHA-256
  Processor Part NumberATECC508A
  Kit ClassificationModule
  84 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB356.44

  (exc. VAT)

  THB381.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB356.44