การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Boot,Pushbutton, Silicone Rubber Boot, Molded In Mounting Nut, Black

  RS Stock No.:
  2508747741
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  C1221/25
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  APM Hexseal
  2508747741

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า

  ดูหมวดหมู่นี้
  มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 15 วันทำการ ตามเงื่อนไข (working days. Conditions apply)
  Add to Basket
  Units

  Extended Range item

  ระยะเวลาข้างต้นเป็นระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ Extended Range ที่มีสต็อคและมีการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนด

  สินค้ามาจากผู้ขายโดยตรงดังนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนได้/

  The above is the typical lead time for delivery of Extended Range products and subject to the minimum order requirement.

  It is supplied directly from vendor and thus, non-cancellable and non-returnable terms applied.

  ราคา / Price Each

  THB149.69

  (exc. VAT)

  THB160.17

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  5 - 45THB149.69
  50 - 245THB145.20
  250 +THB140.84
  RS Stock No.:
  2508747741
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  C1221/25
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  APM Hexseal

  Legislation and Compliance


  มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 15 วันทำการ ตามเงื่อนไข (working days. Conditions apply)
  Add to Basket
  Units

  Extended Range item

  ระยะเวลาข้างต้นเป็นระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ Extended Range ที่มีสต็อคและมีการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนด

  สินค้ามาจากผู้ขายโดยตรงดังนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนได้/

  The above is the typical lead time for delivery of Extended Range products and subject to the minimum order requirement.

  It is supplied directly from vendor and thus, non-cancellable and non-returnable terms applied.

  ราคา / Price Each

  THB149.69

  (exc. VAT)

  THB160.17

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  5 - 45THB149.69
  50 - 245THB145.20
  250 +THB140.84