การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics Multi-sensor predictive maintenance kit with IO-Link stack v.1.1 Development Kit for STEVAL-IDP005V2

  RS Stock No.:
  201-3600
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-BFA001V2B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  STMicroelectronics
  ดู Sensor Development Tools ทั้งหมด
  42 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,564.30

  (exc. VAT)

  THB8,093.80

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,564.30
  RS Stock No.:
  201-3600
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-BFA001V2B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details
  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Featured DeviceSTEVAL-IDP005V2
  For Use WithSTEVAL-UKI001V2, STLINK-V3MINI
  Kit ClassificationDevelopment Kit
  Kit NameMulti-sensor predictive maintenance kit with IO-Link stack v.1.1
  42 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,564.30

  (exc. VAT)

  THB8,093.80

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB7,564.30