การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics BlueTile - Bluetooth LE Enabled Sensor Node Development Kit Development Kit Sensors

  RS Stock No.:
  196-2541
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-BCN002V1B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  STMicroelectronics
  ดู Sensor Development Tools ทั้งหมด
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,608.59

  (exc. VAT)

  THB2,791.19

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,608.59
  RS Stock No.:
  196-2541
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-BCN002V1B
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  For Use WithSensors
  Kit ClassificationDevelopment Kit
  Kit NameBlueTile - Bluetooth LE Enabled Sensor Node Development Kit
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,608.59

  (exc. VAT)

  THB2,791.19

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,608.59