การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics SensorTile Wireless Industrial Node Development Kit for IIS3DWB Vibration Sensor

  RS Stock No.:
  193-9794
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-STWINKT1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  STMicroelectronics
  ดู Sensor Development Tools ทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  193-9794
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  STEVAL-STWINKT1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The STWIN SensorTile wireless industrial node (STEVAL-STWINKT1) is a development kit and reference design that simplifies prototyping and testing of advanced industrial IoT applications such as condition monitoring and predictive maintenance. The kit features a core system board with a range of embedded industrial-grade sensors and an ultra-low-power microcontroller for vibration analysis of 9-DoF motion sensing data across a wide range of vibration frequencies, including very high frequency audio and ultrasound spectra, and high precision local temperature and environmental monitoring. The development kit is complemented with a rich set of software packages and optimized firmware libraries, as well as a cloud dashboard application, all provided to help speed up design cycles for end-to-end solutions.  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Featured DeviceIIS3DWB Vibration Sensor
  Kit ClassificationDevelopment Kit
  Kit NameSensorTile Wireless Industrial Node
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว