การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  XinaBox xChip Programming Module for Raspberry Pi

  RS Stock No.:
  174-3706
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IR01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  XinaBox
  ดูหมวดหมู่นี้
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB356.44

  (exc. VAT)

  THB381.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB356.44
  RS Stock No.:
  174-3706
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IR01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  COO (Country of Origin):
  CN

  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  xChip Boards


  xChips are a rapid electronics development ecosystem to help reduce development time and simplify making custom products as well as aiding learning. Without soldering, wiring, breadboarding, or hardware knowledge you can assemble a circuit in minutes, and concentrate on coding.

  xChips are compatible with the platform you want to use and bridges are available for the most popular pltatforms; Raspberry Pi, Minnowboard, Beaglebone, Micro:bit, Pixhawk and 96 boards. Rather than bridging to Ardunio, we offer compatible cores for Arduino Uno, the CC01, and for Arduino Zero, the CC03.

  xChips utilise I2C, and due to this bus architecture, unlimited expansion of circuits is possible. Limitations of I2C addresses have been negated by development multiplexers.

  Because of its simple connection method, it is easy to build quickly - for prototyping and small product runs

  xChips connect to each other using an xBus connector, available from RS 174-4977.

  Some xChips need an xPDI connector (RS 174-4974) to connect to programming interfaces, such as the IP02 or IP03.

  This XCHIP is designed to interface with all Raspberry Pi modules. It can interface with the RasPi similar to the BR01 using the XBUS, but also gives access to a XPDI connection. The interface provides the Raspberry Pi with the capability to act as a scalable reconfigurable interface to program and read any of the XCHIPS through its software definable pin configurations. The Raspberry Pi has the ability to create almost any standard interface, such as UART, I2C, SPI, SWD etc through bit-bang operations on its GPIO.


  Xinabox Modular Prototyping Boards

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Product NamexChip Programming Module for Raspberry Pi
  Accessory CategoryProgramming
  Form FactorAddon
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB356.44

  (exc. VAT)

  THB381.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB356.44