การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Renesas Electronics ISL81801EVAL1Z Buck-Boost Controller for ISL81801 for ISL81801 TQFN IC

  Renesas Electronics
  RS Stock No.:
  226-4730
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ISL81801EVAL1Z
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,481.60

  (exc. VAT)

  THB5,865.31

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,481.60
  RS Stock No.:
  226-4730
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  ISL81801EVAL1Z
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Renesas Electronics evaluation board features the ISL81801, a 80V high voltage synchronous buck-boost controller that provides external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection.

  Bi-directional operation
  High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  Programmable soft-start

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Power Management FunctionBuck-Boost Controller
  For Use WithISL81801 TQFN IC
  Kit ClassificationEvaluation Board
  Featured DeviceISL81801
  Kit NameISL81801EVAL1Z
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,481.60

  (exc. VAT)

  THB5,865.31

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,481.60