การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Renesas Electronics RTK0EMX270S01020BJ Evaluation System for Stepping Motor with Resolver for R5F524TEADFP for Renesas

  RS Stock No.:
  204-7632
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RTK0EMX270S01020BJ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics
  Renesas Electronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB23,771.14

  คุณจ่าย

  THB18,276.17

  (exc. VAT)

  THB19,555.50

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB18,276.17
  RS Stock No.:
  204-7632
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RTK0EMX270S01020BJ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Renesas Evaluation System for Stepping Motor with Resolver is a motor control evaluation kit. This product has a resolver/digital converter IC manufactured by Renesas Electronics, which enables high resolution position control in combination with the motor with a resolver supplied with this product. The product is equipped with various external device interfaces, which enables you to start the evaluation of the stepping motor with a resolver immediately by connecting a general motor control device.

  Compatible with support tool for motor control development Renesas Motor Workbench


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Kit ClassificationEvaluation Kit
  For Use WithRenesas Motor Workbench
  Featured DeviceR5F524TEADFP
  Kit NameEvaluation System for Stepping Motor with Resolver
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB23,771.14

  คุณจ่าย

  THB18,276.17

  (exc. VAT)

  THB19,555.50

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB18,276.17