การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STMicroelectronics P-NUCLEO-IHM03 Motor Control Nucleo Pack With Nucleo-G431rb And X-Nucleo-Ihm16m1

  RS Stock No.:
  196-2538
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P-NUCLEO-IHM03
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  STMicroelectronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,761.00

  (exc. VAT)

  THB5,094.27

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,761.00
  RS Stock No.:
  196-2538
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P-NUCLEO-IHM03
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STMicroelectronics
  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Kit NameMotor Control Nucleo Pack With Nucleo-G431rb And X-Nucleo-Ihm16m1
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,761.00

  (exc. VAT)

  THB5,094.27

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,761.00