การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Allen Bradley Power Line Filter

  RS Stock No.:
  466-8688
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  22-RF018-CS
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Allen Bradley
  Allen Bradley

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า

  ดู Power Line Filters ทั้งหมด
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,406.06

  (exc. VAT)

  THB8,994.48

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,406.06
  RS Stock No.:
  466-8688
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  22-RF018-CS
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Allen Bradley

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  EMC Filters for PowerFlex 4 and PowerFlex 40 Drives  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB8,406.06

  (exc. VAT)

  THB8,994.48

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB8,406.06