การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dom Metalux Mortice Lock

  RS Stock No.:
  212-3843
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  670 M - .G840M297K0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux
  Dom Metalux
  ดู Mortice Locks ทั้งหมด
  16 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,411.51

  (exc. VAT)

  THB1,510.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,411.51
  RS Stock No.:
  212-3843
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  670 M - .G840M297K0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dom Metalux

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  HU

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  HU

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Unitecnic Metalux 670 M is a single point mortise lock with a L key. Reversible, it is equipped with a deadbolt and a magnetic latch. Its backset is 40 or 50 mm.This lock brings discretion, fluidity and design to the wooden doors on which it is integrated. Closing the door is easy and quiet. The polyoxymethylene latch, a polymer with high performance physical characteristics, remains integrated into the lock when the door is open. It is activated when it finds himself facing the magnetic strike plate.

  Locking elements Deadbolt and latch
  Latch material Polyoxymethylene (POM)
  Latch operation By strong neodymium magnets
  Reversible
  Interaxis 70 mm
  Backset 40 or 50 mm

  Supplied with

  Striker Plate

  16 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,411.51

  (exc. VAT)

  THB1,510.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,411.51