การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Syfer Technology 330pF Multilayer Ceramic Capacitor MLCC, 500V dc V, ±10% , SMD

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units

  ราคา / Price Each (On a Reel of 2500)

  THB10.287

  (exc. VAT)

  THB11.007

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Reel*
  2500 +THB10.287THB25,717.50
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  170-6494
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1206Y5000331KCT
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Syfer Technology