การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Genuino 101 Powered by Intel Bluetooth Genuino 101

  Genuino 101 Powered by Intel
  RS Stock No.:
  913-9999
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Genuino 101
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Genuino 101 Powered by Intel
  ดูหมวดหมู่นี้
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  913-9999
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Genuino 101
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Genuino 101 Powered by Intel

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  TechnologyBluetooth
  Device Core32 bit Quark
  Processor TypeMCU
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว