การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Renesas Electronics RL78/G1M Fast Prototyping Board Prototyping Board RTK5RLG1M0C00000BJ

  Renesas Electronics
  RS Stock No.:
  210-4910
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RTK5RLG1M0C00000BJ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics
  ดูหมวดหมู่นี้
  13 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB801.45

  (exc. VAT)

  THB857.55

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB801.45
  RS Stock No.:
  210-4910
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RTK5RLG1M0C00000BJ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Renesas Electronics

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Renesas Electronics RL78/G1M Fast Prototyping Board is an evaluation board that is equipped with an RL78/G1M microcontroller, a new product in the RL78 microcontroller family that specializes in application prototyping. There is a built-in emulator circuit that is equivalent to an E2 emulator Lite so you can write/debug programs without additional tools.

  Equipped with an 8-bit RL78/G1M microcontroller (20-pin, ROM: 8KB, RAM: 1.0KB)
  No additional tools are required for program debugging/writing with the built-in emulator circuit equivalent to an E2 emulator Lite
  Able to access all the microcontroller pins
  Arduino Nano header comes standard

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  ClassificationPrototyping Board
  Kit NameRL78/G1M Fast Prototyping Board
  Device CoreRL78
  Processor Family NameRL78/G1x
  13 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB801.45

  (exc. VAT)

  THB857.55

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB801.45