การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik WE-DCT Toroidal Double Power Choke, WE-TDC SMD Shielded Coupled Inductor Inductor Kit, 24 pieces

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units

  ราคา / Price Each

  THB11,327.60

  (exc. VAT)

  THB12,120.53

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB11,327.60
  RS Stock No.:
  862-5111
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  744894
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik