การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Testo Combustion Gas Analyser Printer

  RS Stock No.:
  509-5693
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  0554 0549
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Testo
  Testo
  ดู Flue Gas Analysers ทั้งหมด
  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,611.72

  (exc. VAT)

  THB11,354.54

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB10,611.72
  RS Stock No.:
  509-5693
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  0554 0549
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Testo

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  testo 535 CO<sub>2</sub> Meter

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Battery Type9V
  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,611.72

  (exc. VAT)

  THB11,354.54

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB10,611.72