การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Kestrel Vane Mount for Use with Kestrel 1000 Series

  RS Stock No.:
  540-898
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  0791
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Kestrel
  Kestrel
  ดูหมวดหมู่นี้
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  540-898
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  0791
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Kestrel

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  US

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Kestrel 4000 Series Wind Vane


  The Kestrel 4000 Series rotating vane mount is of simple, durable design. Any Kestrel 4000 Series meter will snap into the mount for fitting to a tripod or other -20 fitted bracket, allowing use of an extension pole for taking wind or air flow readings. This turns the Kestrel meter into a full-featured weather station with a large wind vane and precision pivot to keep the Kestrel oriented into the wind for continuous measurement and logging.


  Note

  This kit is compatible with all Kestrel 4000 Series meters. It will not fit any other Kestrel meters.

  Supplied with

  Carry case


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeRotating Vane Mount
  For Use WithKestrel 1000 Series
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว