การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  XinaBox IP02

  RS Stock No.:
  174-3704
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IP02
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  XinaBox
  ดูหมวดหมู่นี้
  39 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB407.54

  (exc. VAT)

  THB436.07

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB407.54
  RS Stock No.:
  174-3704
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  IP02
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  XinaBox
  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  xChip Boards


  xChips are a rapid electronics development ecosystem to help reduce development time and simplify making custom products as well as aiding learning. Without soldering, wiring, breadboarding, or hardware knowledge you can assemble a circuit in minutes, and concentrate on coding.

  xChips are compatible with the platform you want to use and bridges are available for the most popular pltatforms; Raspberry Pi, Minnowboard, Beaglebone, Micro:bit, Pixhawk and 96 boards. Rather than bridging to Ardunio, we offer compatible cores for Arduino Uno, the CC01, and for Arduino Zero, the CC03.

  xChips utilise I2C, and due to this bus architecture, unlimited expansion of circuits is possible. Limitations of I2C addresses have been negated by development multiplexers.

  Because of its simple connection method, it is easy to build quickly - for prototyping and small product runs

  xChips connect to each other using an xBus connector, available from RS 174-4977.

  Some xChips need an xPDI connector (RS 174-4974) to connect to programming interfaces, such as the IP02 or IP03.


  IP02 – Advanced USB Programming Interface (FT232R)


  This xChip is an interface programmer module, based on the FT232R by FTDI Limited. The FT232R offers USB to Asynchronous Serial Data (UART) interface, allowing the module to communicate with a personal computer, in a very simple way. This is also equipped to power and program other modules via a USB A connector.

  The IP02 is required for programming specific core xChips over the USB serial bridge provided by the FT232R, but it can also program the same xChips covered by the IP01.

  The IP02 can also provide power to the circuit and, additionally can be used to debug/communicate using the serial port, during development.


  Product Features


  ● Single chip USB to asynchronous serial data transfer interface
  ● Transmit and receive LED drive signals
  ● Low operating and USB suspend current
  ● Low USB bandwidth consumption
  ● USB 2.0 Full Speed compatible


  ● CC01 (RS 174-3696)
  ● CC03 (RS 174-3697)
  ● CR01 (RS 174-3698)
  ● CR02 (RS 174-3699)
  ● CR03 (RS 174-3700)
  ● CR11
  ● CR12
  ● CR13
  ● CS11 (RS 174-3750)
  ● CW01 (RS 174-3701)
  ● CW02 (RS 174-3702)


  Applications


  ● Serial programming of xChips
  ● Serial interface for debugging
  ● Serial data monitoring
  ● USB-serial Internet link for IoT devices


  Specifications


  ● Entire USB protocol handled on the chip. No USB specific firmware programming required.
  ● Fully integrated 1024 bit EEPROM storing device descriptors and CBUS I/O configuration.
  ● Data transfer rates from 300 baud to 3Mbaud at TTL levels
  ● 128 byte receive buffer and 256 byte transmit buffer utilising buffer smoothing technology to allow for high data throughput.
  ● FIFO receives and transmits buffers for high data throughput
  ● Supports bus powered, self-powered and high-power bus powered USB configurations.
  ● Integrated power-on-reset circuit  Xinabox Modular Prototyping Boards


  39 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB407.54

  (exc. VAT)

  THB436.07

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB407.54