การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Analog Devices USB EA Emulator

  Analog Devices
  RS Stock No.:
  881-3003
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  USB-EA-CONVZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices
  ดูหมวดหมู่นี้
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,565.69

  (exc. VAT)

  THB5,955.29

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,565.69
  RS Stock No.:
  881-3003
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  USB-EA-CONVZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  USB-EA Emulator


  The USB-EA emulator allows downloading of code to the ADuC83x and ADuC84x family of parts via the EA pin. A USB port of a computer connection lead enables debugging of parts and can be used with the applicable Analog Devices downloader tools. The USB-EA emulator is linked with a 2-wire connector to the EA pin of the ADuC8xx part. This provides an alternative to debugging via the UART.

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Kit NameUSB EA Emulator
  Kit ClassificationInterposer Board
  Product TypeEmulator
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB5,565.69

  (exc. VAT)

  THB5,955.29

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB5,565.69