การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Siemens 6GK7142-7EX00-0AX0

  RS Stock No.:
  159-6324
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6GK7142-7EX00-0AX0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  Siemens
  ดู Data Logger Accessories ทั้งหมด
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB24,651.88

  (exc. VAT)

  THB26,377.51

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB24,651.88
  RS Stock No.:
  159-6324
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6GK7142-7EX00-0AX0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Siemens
  COO (Country of Origin):
  DE

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  DE

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Logo CMR2040 Communication Module for Connect. Logo 8 to LTE Net 1 RJ45 Port for Ind. Ethernet-Connection to Logo 8, 2xdi, 2xdo, Read/Write-Access to Logo-Variables, SMS Send/Receive, Email Send, Position Recognize. GPS, Time Syn./Forwarding with Real Time Clock, Config./DIAG.PER Web-Interface, Remote Access Via Openvpn/Http, Dyndns.  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB24,651.88

  (exc. VAT)

  THB26,377.51

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB24,651.88