การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Expert by Facom Cutting Plier Set

  RS Stock No.:
  188-3148
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  E080816
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Expert by Facom
  Expert by Facom
  ดู Cutters ทั้งหมด
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,645.94

  (exc. VAT)

  THB3,901.16

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,645.94
  RS Stock No.:
  188-3148
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  E080816
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Expert by Facom
  COO (Country of Origin):
  FR

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  FR

  รายละเอียดสินค้า / Product Details  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  TypeCutting Plier Set
  7 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,645.94

  (exc. VAT)

  THB3,901.16

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,645.94