การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Analog Devices ADG5404F Evaluation Board EVAL-ADG5404FEBZ

  Analog Devices
  RS Stock No.:
  898-7289
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  EVAL-ADG5404FEBZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices
  ดูหมวดหมู่นี้
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,045.77

  (exc. VAT)

  THB2,188.97

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,045.77
  RS Stock No.:
  898-7289
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  EVAL-ADG5404FEBZ
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Analog Devices

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Evaluation Board for ADG5404F Multiplexer


  The EVAL-ADG5404FEBZ from Analog Devices is an evaluation board for the ADG5404F Multiplexer. It is designed to evaluate the functionality of the ADG5404F device.
  The ADG5404F is a 4-channel multiplexer with overvoltage fault detection and protection. The ADG5404F is mounted in the centre of the evaluation board.
  3 screw terminals are used to power the device with an optional 4th terminal providing a user-defined digital voltage. Alternatively the user can utilise an LDO regulator for 5 V digital voltage control and supply for the LED. The LED is used to represent the fault status of the switch.

  Additional equipment required; ±22 V DC voltage source (dual supply), 44 V DC voltage source (single supply), optional digital voltage source (3-5 V), analogue signal source, voltage measure e.g. digital multi-meter.

  Features of the EVAL-ADG5404FEBZ evaluation board:
  ADG5404F multiplexer with overvoltage protection
  LED for visual indication of overvoltage
  Parallel interface compatible with 3 V logic
  LDO for optional digital supply and control


  Switches and Multiplexers, Analog Devices

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Kit ClassificationEvaluation Board
  Featured DeviceADG5404F
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,045.77

  (exc. VAT)

  THB2,188.97

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,045.77