การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Irwin 100mm x 60mm G Clamp

  RS Stock No.:
  542-425
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  T120/4
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Irwin
  Irwin
  ดู Clamps ทั้งหมด
  156 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,291.69

  (exc. VAT)

  THB1,382.11

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,291.69
  RS Stock No.:
  542-425
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  T120/4
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Irwin

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  G-Clamp


  A range of four engineer’s G-clamps. All have smooth running screw threads with rotatable captive pads on the lower clamping face. Finished in stove enamelled blue.


  Features and Benefits:


  General purpose G clamps
  542-447 and 542-431 have dropped forged steel frames – provides strength and rigidity
  542-425 and 602-319 have cast steel frames
  High quality steel lead screws
  Finished in blue enamel
  Suitable for both wood and metalworking applications
  Pads create friction and reduce marking on workpiece
  Adjustable steel swivel shoe – great for clamping uneven surfaces


  Typical Applications:


  Clamps are tools designed to hold and secure two objects tightly together and to prevent unwanted movement while e.g. clamping/glueing, holding work for sawing/drilling, and positioning work for fastening.

  Clamps are widely used by:
  • Carpenters
  • Mechanics
  • Plumbers
  • Electricians
  • Constructors
  • Builders
  • Architects


  FAQs:

  Are G Clamps good for woodworking?
  Yes, G Clamps are a popular type of clamp that suits many applications. They are ideal for woodworking as they can be easily adjusted and provide a solid and secure grip.

  Can these clamps be used as spreaders?
  No, G Clamps cannot be used as spreaders. For clamps that can be easily transformed from clamps into spreaders with just one turn of the quick-change screw please see the XP series e.g. 879-3000; 879-2012 or 123-0237  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  TypeG Clamp
  Jaw Opening100mm
  Jaw Depth60mm
  156 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,291.69

  (exc. VAT)

  THB1,382.11

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,291.69