การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Toughcon Female Crimp Circular Connector Contact, Contact Size 16, Wire Size 14 → 12 AWG

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว

  ตัวเลือก

  RS Stock No.:
  709-3804
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TT9312S-G2
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Toughcon