การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Datalogic 2D Scanning Barcode Scanner

  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,967.03

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB5,314.72

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB4,967.03
  RS Stock No.:
  283-6068
  Distrelec หมายเลขบทความ:
  110-37-342
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TD1120-BK-90K1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Datalogic

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  VN