ห้ามพลาด!โอกาสดีๆกลับมาอีกครั้ง

ด้วยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้
กับรางวัลอันคุ้มค่า เมื่อคุณใช้จ่ายมากกว่า THB18,000 ขึ้นไป

โปรโมชั่นนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายา 2517
ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินค้าบางประเภทไม่สามารถร่วมในข้อเสนอนี้ได้

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. คุณสามารถร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2017
2. ทุก ๆ ออเดอร์จะต้องทำการสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับออเดอร์ที่สั่งซื้อและระบุเวลาในการจัดส่งล่วงหน้า หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่โปรโมชั่นระบุไว้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมรชั่นได้. 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น คุณจะต้องใส่รหัสโปรโมชั่นของรางวัลที่คุณต้องการในช่อง ‘เพิ่มรหัสโปรโมชั่น’ สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รับออเดอร์สั่งซื้อสินค้าของคุณ การสั่งซื้อที่ไม่มีรหัสโปรโมชั่นตามที่ระบุถือว่าการสั่งซื้อนั้น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ 
4.ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น, ข้อเสนอพิเศษ, ส่วนลดที่ไม่ได้ผูกพันธ์ในสัญญา หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น, ข้อเสนอพิเศษ, ส่วนลดที่ไม่ได้ผูกพันธ์ในสัญญา หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 4. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Raspberry Pi, ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบและครื่องพิมพ์ 3D (แบรนด์ 3D ที่รวมถึง RepRapPro, Ultimaker, ระบบ3D) เครื่องพิมพ์ 3D ยกเว้น ที่เป็นสแกนเนอร์, ซอฟแวร์ และ Filaments จาก RS, Verbatim และระบบ 3D โดยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Red Pitaya ก็ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้ด้วยเช่นกัน 
6. จำกัด 1 คูปองต่อ 1 ชื่อผู้สั่งซื้อ คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. ของรางวัลจะขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อมูลค่าตามที่ระบุไว้ (ไม่รวม VAT) และ จำกัดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น 
8. ลูกค้าที่มีสิทธิจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน หากลูกค้าไม่ได้รับของรางวัลภายใน 60 วันหลังจากการชำระเงินเต็มจำนวน ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี RS หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของRS ภายใน 10 วัน เพื่อแจ้งสถานะยังไม่ได้รับของรางวัล แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ได้แจ้งให้ผู้จัดการบริหารลูกค้าของ RS ทราบภายใน 10 วันดังกล่าว ทาง RS จะถือสิทธิ์ปฏิเสธการติดตามของรางวัลดังกล่าวได้
9. ของขวัญจะถูกจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งที่ถูกตั้งค่าไว้ ลูกค้าจะต้องแน่ใจว่าที่อยู่จัดส่งนั้นถูกต้องเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเป็นการลดความล่าช้าในการจัดส่ง
10. ของรางวัลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนสต๊อก และไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ของรางวัลใด ๆ ที่ไม่มีใครทวงสิทธิ์ภายหลัง 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันส่งมอบหรือหลังการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้ว ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าบริการที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
11. ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสภาพของของรางวัลเมื่อได้รับ RS ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือประกันเกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ข้อพิพาทใด ๆ หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลจะต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์โดยตรง RS จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับความชำรุด สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากของรางวัล
12. RS อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนของรางวัลกับรายการอื่น ๆ ในราคาเทียบเท่า ในกรณีที่ของรางวัลนั้นหยุดการผลิตโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย รูปภาพและสีของของรางวัลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
13. RS Components ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการส่งเสริมการขายนี้ได้ตลอดเวลาและ/หรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. โปรโมชั่นนี้ไม่ได้เปิดให้กับพนักงานรัฐบาลหรือข้าราชการหรือเปิดให้กับพนักงานของลูกค้า RS ใด ๆ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งที่จะไม่รวมตัวเองและพนักงานของบริษัทจากข้อเสนอดังกล่าว พนักงานของ RS Components และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
15. RS ยินยอมร่วมโปรโมชั่นนี้กับบริษัทเท่านั้นไม่ใช่พนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทลูกค้า พนักงานของบริษัทลูกค้ามีหน้าที่ขออนุญาตจากนายจ้างเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
16. ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนี้ หากการเข้าร่วมโครงการของลูกค้าอาจเป็นเหตุให้ RS และ/หรือลูกค้าต้องละเมิดสัญญาใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสัญญาจ้างงาน) ที่ RS และ/หรือลูกค้าเป็นคู่สัญญา หรือต้องฝ่าฝืนกฏหมาย ระเบียบ หรือกฏเกณฑ์ที่กฏหมายบังคับใช้แก่ RS หรือผู้เข้าร่วมโครงการ
17. การเข้าร่วมแคมเปญนี้ ลูกค้าเข้าใจว่าแคมเปญนี้จะไม่ขัดแย้งกับนโยบายหรือกฏของบริษัทของตนเอง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนภายใต้บริษัทลูกค้า จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและเชื่อมโยงกับโปรโมชั่นนี้

RS e-Voucher เงื่อนไขและข้อกำหนด:

1. คูปองนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017
2. ของรางวัลจะขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อมูลค่าตามที่ระบุไว้ (ไม่รวม VAT) และจำกัดเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ เท่านั้น

• ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 24,000 บาท (สำหรับ RS e-Voucher 1,200บาท)
• ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 35,000 บาท (สำหรับ RS e-Voucher 2,800บาท)
• ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 80,000 บาท (สำหรับ RS e-Voucher 16,000บาท)

3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Raspberry Pi, ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบและครื่องพิมพ์ 3D (แบรนด์ 3D ที่รวมถึง RepRapPro, Ultimaker, ระบบ3D) เครื่องพิมพ์ 3D ยกเว้น ที่เป็นสแกนเนอร์, ซอฟแวร์ และ Filaments จาก RS, Verbatim และระบบ 3D โดยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Red Pitaya ก็ไม่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้ด้วยเช่นกัน 
4. ของรางวัลประเภท คูปองเงินสดจาก RS e-Voucher จำกัดเพียง 1 รางวัลต่อ 1 ชื่อผู้สั่งซื้อเท่านั้น 
5. ทุกๆ ออเดอร์จะต้องทำการสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับออเดอร์ที่สั่งซื้อและระบุเวลาในการจัดส่งล่วงหน้า หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่โปรโมชั่นระบุไว้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมรชั่นได้
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ คุณจะต้องใส่รหัสโปรโมชั่นของรางวัลในช่อง ‘เพิ่มรหัสโปรโมชั่น’ สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รับออเดอร์สั่งซื้อสินค้าของคุณ การสั่งซื้อที่ไม่มีรหัสโปรโมชั่นตามที่ระบุถือว่าการสั่งซื้อนั้น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
7. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น, ข้อเสนอพิเศษ, ส่วนลดที่ไม่ได้ผูกพันธ์ในสัญญา หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
8. RS Components สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนลดคืนภายหลัง กรณีที่การสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวไม่เข้าข่ายการร่วมโปรโมชั่นนี้
9. RS Components ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการส่งเสริมการขายนี้ได้ตลอดเวลาและ/หรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า