บทนำRoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) เป็นระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารอันตราย 6 ชนิด ในกระบวนการผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ดูที่ สินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ).

การบังคับใช้ตามข้อกำหนดดังกล่าว จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด WEEE (ของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
RoHS มีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในเชิงกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เฉพาะภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม RoHS ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ส่วนของข้อบังคับอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ถูกนำมาใช้ในประเทศต่างๆ นอกสหภาพยุโรปเช่นกัน

ระเบียบ RoHS นี้เกิดปัญหาไม่ใช่เพียงแต่ด้านเทคนิคในการผลิตเท่านั้น แต่ผลกระทบนี้เกิดขึ้นในหลายส่วนในองค์นั้นๆ ซึ่งได้แก่:
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและผู้จำหน่ายสินค้า
  • การบริหารด้านลอจีสติกส์และซัพพลายเชน
RS ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องระเบียบข้อบังคับเชิงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด


จากการเป็นบริษัทชั้นนำ เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและเพื่อเป็นการช่วยลูกค้าของเรา
(เราช่วยคุณได้อย่างไร)

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของ RS จะมีการอัพเดทอยู่อย่างสม่ำ่เสมอ
กรุณาส่งคำแนะนำของท่านมาที่
tech.SA@rs-components.com