คำจำกัดความของ RS เกี่ยวการรับรองผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้า  RS ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์มาจากผู้จำหน่ายวัสดุหรือผู้ผลิต (Supplier)

ผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตส่วนใหญ่มักไม่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้นจะผ่านการรับรองมาตรฐานเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้ทันทีที่ได้รับข้อมูล
 
เราจะดำเนินการตามทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองสถานะจริง ซึ่งท่านจะสังเกตุได้จากสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

RoHS compliant

  • สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดของ RoHS และเมื่อเรามั่นใจว่าสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า ก็จะผ่านข้อกำหนดเช่นกัน

RoHS non-compliant

  • สัญลักษณ์นี้จะปรากฏเมื่อผู้ผลิตได้แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด

RoHS exempt

  • สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ได้รับการยกเว้นจาก RoHS

RoHS Under Investigation   

  • แถบสัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะตามข้อกำหนด กับผู้ผลิต