PurchasingManager™ ทำงานอย่างไร :

คุณมีโซลูชั่นการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี PurchasingManager™ เป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับคุณ
ไม่มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย และคุณไม่ต้องอัปเกรดระบบไอทีของคุณด้วย

- ระบบที่บริหารจัดการเองซึ่งทำให้คุณสามารถกำหนดโครงสร้างบริษัทคุณเองด้วยที่ตั้ง แผนก และผู้ใช้ คุณสามารถปรับระบบตามวิธีการจัดการธุรกิจของคุณ
- กำหนดการควบคุมการใช้จ่าย หน่วยต้นทุน และขีดจำกัดการอนุมัติ
- ทำให้กระบวนการจัดซื้อของคุณแบบเป็นอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่
- รวมฟังก์ชั่นการจัดทำรายงานโดยมีข้อมูลย้อนหลังในช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา
- ให้ประสิทธิภาพด้านกระบวนการและต้นทุนเมื่อใช้กับการออกใบสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณมาก


วิดีโอแนะนำ:

กระบวนการสั่งซื้อแบบปกติที่ใช้ PurchasingManager™

Typical purchasing process using PurchasingManager™

ควบคุมคำสั่งซื้อและการใช้จ่ายได้มากขึ้น

 

ประหยัดเวลา

 

เห็นข้อมูลได้ดีขึ้น

 

จัดทำรายงานได้ดีขึ้น

 

ดำเนินกระบวนการได้รวดเร็วขึ้น