การสั่งซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร:

- ข้อมูลสามารถส่งผ่านหลายเส้นทาง จากระบบของคุณตรงไปยังอาร์เอส และจากคุณไปยังระบบของบุคคลภายนอกและต่อไปที่อาร์เอส
- ข้อมูลคำสั่งซื้อขาเข้าจะจัดเก็บไว้ในศูนย์รวมการสั่งซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา และส่งไปที่ระบบของเราเพื่อประมวลผล
- จากนั้นเราสามารถส่งเอกสารการจัดส่งขั้นสูงและการตอบรับคำสั่งซื้อได้

ประโยชน์บางประการของการสั่งซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ คุณสามารถควบคุมคำสั่งซื้อและการใช้จ่ายของคุณได้มากขึ้น การเห็นข้อมูลได้มากขึ้นจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงการจัดทำรายงานและดำเนินการตามกระบวนการของคุณได้รวดเร็วขึ้น

เพื่อความโปร่งใสของการสั่งซื้อของคุณมากขึ้นและสามารถควบคุมกระบวนการจัดซื้อของคุณได้มากขึ้น

Providing you better order transparency and more control over your procurement process