อาจมีการแนบใบแจ้งหนี้ของคุณเพื่อให้สามารถพิสูจน์ยอดได้ใบแจ้งหนี้ได้ที่ระดับการสรุป ซึ่งช่วยให้กำหนดงบประมาณได้อย่างถูกต้อง โดยมีเอกสารเดียวที่สรุปและควบคุมการใช้จ่ายของคุณ

สิ่งนี้ทำงานอย่างไร

- รายงานสรุปคำสั่งซื้อสามารถแยกเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณมากและหน่วยต้นทุนในแบบที่เหมาะกับคุณ
- แสดงภาพรวมแบบง่ายของการใช้จ่ายขององค์กรของคุณรายแผนกหรือโครงการ
-ใบแจ้งหนี้ของท่านสามารถแนบหรือแยกส่งได้

เพื่อติดตั้ง ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่ให้ความช่วยเหลือในวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 โมงเช้า ถึง 5.30 โมงเย็น
โปรดโทร+66 2 6486868 หรืออีเมล purchasing.manager@rs-components.com