เริ่มต้นโดยติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่ให้ความช่วยเหลือในวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 ถึง 17.30
กรุณาโทร +66 2 6486868 or email: rcustomerserviceth@rs-components.com