ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า


สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดผ่าน

RS ออนไลน์, คุณจะเพลิดเพลินกับการจัดส่งฟรีไม่ว่ามูลค่าการสั่งซื้อเท่าไร

ค่าบริการและพื้นที่การจัดส่ง

 • พื้นที่การจัดส่งโซน 1 และ 2
  จัดส่งฟรี เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป หรือมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
  100 บาท เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อต่ำกว่า 2,500 บาท
 • พื้นที่การจัดส่งอื่นๆ
  จัดส่งฟรี สำหรับการจัดส่งสินค้านอกพื้นที่โซน 1 และ 2 เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อตั้งแต่
  7,500 บาทขึ้นไป หรือมีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท เมื่อมูลค่าการสั่งซื้อต่ำกว่า
  7,500 บาท

*โซน 1 หมายถึงบริเวณการจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
*โซน 2 หมายถึงบริเวณการจัดส่งสินค้าในอยุธยา สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรีนครนายก สมุทรสงคราม อ่างทองRS Components Co., Ltd. 209/1 K Tower B, 18th Floor, Unit 1- 2, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
RS ออนไลน์ สายด่วน: +66 2 648 6868 หรือ onlinehelp.TH@rs-components.com (8.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์)