การค้นหาของคุณพบ 93 ผลิตภัณฑ์ใน 2 ประเภท / Your search returned 93 products in 2 categories

ชมผลิตภัณฑ์ / Go to products

หมวดสินค้าสำหรับ 'DWYER INSTRUMENTS' / Categories for 'DWYER INSTRUMENTS'

All products

กำลังดูสินค้า 1 - 20 รายการจาก 93 รายการ / Viewing 1 - 20 of 93 products
เปรียบเทียบตัวเลือก / Compare selected 0/8
แสดง / Display :
 • ผลการค้นหาต่อหน้า / Results Per Page
 • 20
 • THB2,839.13Each
 • RS Stock No.
  906-9676
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-151-SSV
 • THB3,063.67Each
 • RS Stock No.
  906-9733
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMB-57-SSV
 • THB2,405.37Each
 • RS Stock No.
  906-7774
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFA-3-SSV
 • THB18,219.06Each
Air, Liquid Flow Switch, Stainless Steel, 125/250 V ac
 • Media MonitoredAir, Liquid
 • Device TypeFlow Switch
 • Minimum Flow Rate8 (liquid) gal/min, 32 (Air) gal/min
 • Maximum Flow Rate15 (liquid) gal/min, 65 (Air) gal/min
 • Supply Voltage125/250 V ac
ดูผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ Flow Sensors, Switches & Indicators / See similar products in Flow Sensors, Switches & Indicators
 • RS Stock No.
  906-7743
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  V4-SS-2-U
 • THB12,634.78Each
Air, Liquid Flow Switch, Brass, 125/250 V ac
 • Media MonitoredAir, Liquid
 • Device TypeFlow Switch
 • Minimum Flow Rate8 (liquid) gal/min, 32 (Air) gal/min
 • Maximum Flow Rate15 (liquid) gal/min, 65 (Air) gal/min
 • Supply Voltage125/250 V ac
ดูผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับ Flow Sensors, Switches & Indicators / See similar products in Flow Sensors, Switches & Indicators
 • RS Stock No.
  906-7734
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  V4-2-U
 • THB2,116.08Each
 • RS Stock No.
  906-7756
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFA-23-SSV
 • THB1,572.04Each
 • RS Stock No.
  906-9705
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-7
 • THB2,813.50Each
 • RS Stock No.
  906-7816
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFB-60-BV
 • THB1,039.88Each
 • RS Stock No.
  906-9522
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  CFS2-DNBPN-20
 • THB2,087.94Each
 • RS Stock No.
  906-9654
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-10-SSV
 • THB3,282.74Each
 • RS Stock No.
  906-7829
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFB-86-SSV
 • THB1,572.04Each
 • RS Stock No.
  906-9657
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-12
 • THB2,087.94Each
 • RS Stock No.
  906-9682
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-34-SSV
 • THB2,651.17Each
 • RS Stock No.
  906-9730
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMB-85-SSV
 • THB4,532.06Each
 • RS Stock No.
  906-9632
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  OLS-10
 • THB2,087.94Each
 • RS Stock No.
  906-9663
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-14-SSV
 • THB2,813.50Each
 • RS Stock No.
  906-7800
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFB-52-BV
 • THB1,384.07Each
 • RS Stock No.
  906-7768
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFA-34
 • THB2,087.94Each
 • RS Stock No.
  906-9651
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  RMA-12-SSV
 • THB2,322.56Each
 • RS Stock No.
  906-7790
 • Brand :
  DWYER INSTRUMENTS
 • หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.
  VFB-52
การค้าหาล่าสุด / Recently Searched
ต้องการความช่วยเหลือติดต่อเราที่ /
Need help, please call us on :
+66 2 648 6868